RIVM_Logo_Engels

Oral semichronic toxicity study of alpha-HCH in the rat

Oraal semi-chronisch toxiciteitsonderzoek van alfa-HCH bij de rat

Publiekssamenvatting

Zowel voor lindaan (gamma-HCH) als zijn isomeren alfa- en beta-HCH die in levensmiddelen kunnen voorkomen is nu de semi-chronische toxiciteit onderzocht. Uit het onderzoek met alfa-HCH blijkt dat hierbij de lever het belangrijkste doelwitorgaan is, met name de toename van het levergewicht, inductie van microsomale leverenzymen en histopathologische leverafwijkingen. Op grond van deze effecten kan een marginale "no effect level" van 10 mg/kg voer, overeenkomend met o,5 mg/kg lichaamsgewicht worden vastgesteld ofwel 30 mg/dag voor een persoon van 60 kg lichaamsgewicht. De dagelijkse opname van alfa-HCHC uit "total diet" studies is 2 ug/persoon (<1-17 ug/dag). Ten opzichte van de gemiddelde opname betekent dit een veiligheidhsmarge van 15.000 vergeleken met de marginale "no effect level". Op grond hiervan wordt het gezondheidsrisico voor de mens bij blootstelling aan alfa-HCH via levensmiddelen gering geacht.

Synopsis

Abstract not available
 

Home / Documents and publications / Oral semichronic toxicity study of alpha-HCH in the rat

RIVM Committed to health and sustainability
Menu