RIVM_Logo_Engels

Determination of 6-acetylmorphine in the urine of drug addicts ; a progress report

De bepaling van 6-acetylmorfine in de urine van druggebruikers ; een voortgangsrapport

Publiekssamenvatting

In dit rapport wordt verslag uitgebracht over de technisch verfijningen die zijn aangebracht in de eerder ontwikkelde analytische methode voor 6-acetylmorfine in de urine van verslaafden die deelnemen aan het morfineverstrekkingsexperiment van GG & GD te Amsterdam. De belangrijkste verbeteringen zijn de verlagingen van de detectiegrens voor 6-acetylmorfine met ruwweg een factor 10 tot 0,5 ug/l en automatisering van de uitgevoerde derivatiseringsreactie. Dit laatste had een gunstig effect op de reproduceerbaarheid van de methode. Uit een experiment waarbij zowel de morfine- als de 6- acetylmorfineconcentratie werd gemeten kon voorzichtig worden geconcludeerd dat verlaging van de detectiegrens niet leidt tot een grotere kans op detectie van heroinegebruik.

Synopsis

Abstract not available
 

Home / Documents and publications / Determination of 6-acetylmorphine in the urine of drug addicts ; a progress report

RIVM Committed to health and sustainability
Menu