RIVM_Logo_Engels

The identification of testosteron propionate and estradiol benzoate inninjection sites of veal calves

Publiekssamenvatting

Een betrouwbare methode werd uitgewerkt voor de identificatie van testosteronpropionaat (T-P) en/of estradiolbenzoaat (E2-Bz) in spuitplaatsmateriaal van kalveren en runderen. De methode berust op selectieve multi-derivaat karakterisering via de combinatie hoge druk vloeistof chromatografie (HPLC) - capillaire gaschromatografie met vlamionisatie (GC-FID). De methode is zeer flexibel en kan zeker verder geoptimaliseerd worden, met name wat betreft de verlaging van de aantoonbaarheidsgrens. Deze is voorlopig praktisch geindiceerd op ongeveer 1 mg/kg (1 ppm). Vergelijkend kwalitatief onderzoek met de nieuwe HPLC/GC-FID methode enerzijds en met dunnelaagchromatografie en HPLC-totaal UV spectrum detectie of HPLC-UV detectie anderzijds leverde geen aanwijzingen op voor mogelijk fout positieve bevindingen. Toepassing van de nieuwe methode bij keuringsonderzoek van 26 monsters spuitplaatsmateriaal toonde ondubbelzinnig de aanwezigheid aan van T-P en/of E2-Bz in 25 van deze monsters.

Synopsis

Abstract not available
 

Home / Documents and publications / The identification of testosteron propionate and estradiol benzoate inninjection sites of veal calves

RIVM Committed to health and sustainability
Menu