RIVM_Logo_Engels

Time of residence in a column of unsaturated sand

Publiekssamenvatting

De "propstroom"-formule voor de schatting van de gem. verblijftijd van een conservatieve opgeloste stof in de onverzadigde zone werd in het laboratorium getoetst d.m.v. enkele kolomproeven. 3 PVC-kolommen (lengte 250 cm, diameter 18 cm gevuld met grof- en fijn zand, afkomstig van de Utrechtse Heuvelrug werden beregend met een intensiteit van ca. 2,3 mm/dag. Nadat de stroming in de kolommen stationair was geworden, werd 3 of 4 gram calciumchloride gemengdin een laag kwartszand bovenin de kolommen. De doorbraak van chloride vond plaats tussen 50 en 200 dagen na toediening van het calciumchloride. De doorbraak van chloride in het percolaat van de kolommen werd voorspeld met de propstroom- formule en met het advectie-dispersie-model. Uit de resultaten van deze berekeningen bleek dat de propstroom-formule voor de gem. verblijftijd van chloride in de kolommen goed voldoet. Het advectie-dispersie-model bleek goed bruikbaar te zijn voor de simulatie van de doorbraakkrommen. De resultaten zijn echter wisselend en de disp.-param. moest d.m.v. calibr.worden vastgest.

Synopsis

Abstract not available
 

Home / Documents and publications / Time of residence in a column of unsaturated sand

RIVM Committed to health and sustainability
Menu