RIVM_Logo_Engels

The fifth EULEP X-ray dosimetry intercomparison

Vijfde EULEP vergelijking van rontgenstralendosimeters

Publiekssamenvatting

In de periode van 1983-1985 is de 5e EULEP dosimetrievergelijking gehouden, bestaande uit drie ronden. Muisfantomen voorzien van TL- dosimeters zijn aan de deelnemende instituten gezonden. De deelnemers bestraalden deze muisfantomen, waarna de evaluatie plaatsvond op het RIVM. Van de meerderheid van de deelnemers waren de verschillen in de gegeven dosis vergeleken met de referentiedosis kleiner dan +[D_ 5%. In een geval is een verschil van ca. 20% waargenomen. Slechts voor vijf van de twaalf deelnemende instituten voldeed de dosisverdeling aan de gestelde eisen m.b.t. de uniformiteit.

Synopsis

Abstract not available
 

Home / Documents and publications / The fifth EULEP X-ray dosimetry intercomparison

RIVM Committed to health and sustainability
Menu