RIVM_Logo_Engels

A simplified method for estimation of residence times of groundwater in the saturated zone

Publiekssamenvatting

In opdracht van de Directie Bodem, Water, Stoffen (ministerie VROM, DGMH) is in verband met de belasting van het oppervlaktewater met diffuse verontreinigingen onderzoek gedaan naar de verblijftijden van grondwater in de verzadigde zone. Er is een eenvoudige methode ontwikkeld waarmee met behulp van de dikte van het watervoerende pakket en de wegzijgings- en kwelintensiteiten een schattiang kan worden gemaakt van de genoemde verblijftijden. Hierbij is uitgegaan van horizontale stroming. Bij grote dikte van het watervoerende pakket ten opzichte van de afstand tussen de ontwateringsmiddelen mag de invloed van radiale stroming in de buurt van de ontwateringsmiddelen niet meer worden verwaarloosd. Door in deze gevallen gebruik te maken van een equivalente laagdikte kan dit worden ondervangen.

Synopsis

Abstract not available
 

Home / Documents and publications / A simplified method for estimation of residence times of groundwater in the saturated zone

RIVM Committed to health and sustainability
Menu