RIVM_Logo_Engels

Examination of PCP and gamma-HCH bloodconcentrations in inhabitants and future inhabitants of a renovated warehouse in Amsterdam

Publiekssamenvatting

Bij huidige en toekomstige bewoners van een gerenoveerd pakhuis te Amsterdam waarvan houten balken bewerkt waren met PCP en gamma-HCH, werd een onderzoek verricht naar de concentraties van deze stoffen in het bloed als maat voor de lichaamsbelasting. Tussen de beide groepen werd geen statistisch significant verschil aangetoond. In vergelijking met eerder verkregen gegevens over deze stoffen bij menselijke vrijwilligers waren er eveneens geen statistische verschillen. Er wordt geconcludeerd dat het verblijf in de woningen niet heeft geleid tot een additionele lichaamsbelasting met PCP en gamma-HCH.

Synopsis

Abstract not available
 

Home / Documents and publications / Examination of PCP and gamma-HCH bloodconcentrations in inhabitants and future inhabitants of a renovated warehouse in Amsterdam

RIVM Committed to health and sustainability
Menu