RIVM_Logo_Engels

Parasitological and serological investigations for the presence of Trichinella spiralis in Dutch slaughter pigs

Parasitologisch en serologisch onderzoek naar het voorkomen van Trichinella spiralis bij Nederlandse slachtvarkens

Publiekssamenvatting

Onderzoek werd verricht naar het voorkomen van Trichinella spiralis infecties in een at random steekproef van 10075 nederlandse slachtvarkens. Direct parasitologisch onderzoek met behulp van een artificiele digestie methode van 20 gram diafragma materiaal en serologisch onderzoek met de enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) werden naast elkaar uitgevoerd. Er werden geen trichinen aangetroffen, terwijl bij 76 dieren serologische aanwijzingen werden gevonden voor contact met T.spiralis. De resultaten worden besproken in relatie met eerder uitgevoerde vergelijkbare onderzoekingen in Nederland in de afgelopen twintig jaar. Geconcludeerd werd dat er geen toename van het aantal varkens met trichinen infecties is opgetreden (zeer lage infectiegraad) en tevens dat een permanente surveillance met voldoende gevoelige methoden (serologische) blijft aangewezen om mogelijke risico's voor de volksgezondheid tijdig te signaleren.

Synopsis

Abstract not available
 

Home / Documents and publications / Parasitological and serological investigations for the presence of Trichinella spiralis in Dutch slaughter pigs

RIVM Committed to health and sustainability
Menu