RIVM_Logo_Engels

Research to integration of column- and cascade leaching test

Onderzoek naar de discontinuiteit in het uitlooggedrag van diverse metalen in afvalstoffen door het separaat uitvoeren van de kolom- en de cascade-uitloogproef

Publiekssamenvatting

De SOSUV-test bestaat uit een kolomproef, een cascadeproef en een beschikbaarheidsproef, voor een schatting van de emissie van stoffen op korte/middellange en lange termijn. Hierbij wordt er van uitgegaan dat de tweede proef een voortzetting is op de eerste. In de resultaten werden dikwijls discontinuiteiten geconstateerd, juist daar waar genoemde proeven op elkaar aan dienen te sluiten. Het trekken van conclusies voor het uitlooggedrag op termijn wordt daardoor bemoeilijkt. Nagegaan werd of het discontinue uitlooggedrag verklaard en door een aangepaste proefopzet voorkomen kon worden. De experimenten werden verricht aan hoogovenslak, fosforslak, AVI-slak, AVI-vlieggas en verontreinigde grond. In de percolaten werden de elementen As, B, Ca, Cd, Cu, Fe, K, Mo, Na, Pb, V en Zn geanalyseerd. De discontinuiteit bleek deels verklaard te kunnen worden door de diffusie en de ionsterkte, die wel in de kolomproef, maar niet in de cascadeproef een rol spelen. De discontinuiteit werd voorkomen door integratie van kolomproef en cascadeproef.

Synopsis

Abstract not available
 

Home / Documents and publications / Research to integration of column- and cascade leaching test

RIVM Committed to health and sustainability
Menu