RIVM_Logo_Engels

Effect of ozone exposure on pathological lesions due to a respiratory Listeria monocytogenes infection in the rat

Effect van ozon expositie op pathologische laesies veroorzaakt door een respiratoire Listeria monocytogenes infectie in de rat

Publiekssamenvatting

Dit rapport geeft resultaten weer van onderzoek naar de weerstand tegen respiratoire infecties in inhalatie-toxicologische experimenten. De resultaten geven aan dat blootstelling aan ozon voorafgaande aan een pulmonale infectie met Listeria monocytogenes de aard van de pathologische veranderingen door die infectie niet verandert, maar de erst en de duur van die aandoeningen aanzienlijk verergert resp. verlengt. Dit betekent dat ozin naast directe nadelinge effecten van fysiologische, morfologische en biochemische aard, tevens een ffect kan hebben.
 

Home / Documents and publications / Effect of ozone exposure on pathological lesions due to a respiratory Listeria monocytogenes infection in the rat

RIVM Committed to health and sustainability
Menu