RIVM_Logo_Engels

Environmental Information and Planning Model ; Functional design version 2.0

Reken- en Informatiesysteem Milieuhygiene: Functioneel ontwerp RIM versie 2.0

Publiekssamenvatting

Na realisatie en demonstratie van RIM versie 1.0 in maart 1987 zijn van de kant van de gebruikers en de beheerders van het RIM voorstellen gedaan om tot uitbreiding te komen. In versie 2.0 is het merendeel van deze uitbreidingen alsmede een aantal in de definitiestudie versie 1.0 geformuleerde maar nog niet geimplementeerde eisen opgenomen. Enkele belangrijke onderwerpen; in- en uitvoer procedures via pc's, betere aansluiting op resultaten, optimalisatie modellen, verruiming gebruikerskeuzes en invoerfaciliteiten.

Synopsis

Abstract not available
 

Home / Documents and publications / Environmental Information and Planning Model ; Functional design version 2.0

RIVM Committed to health and sustainability
Menu