RIVM_Logo_Engels

A detailed study on the chemical and biological impact of combined sewer overflows upon a water regulation ditch in Bodegracvben. Part I: Fysical-chemical aspects

Publiekssamenvatting

Met de nadruk op het voorkomen en het gedrag van de microverontreinigingen worden de chemische resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar de invloed van overstortingen uit een gemengd rioolstelsel voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Als gevolg van een voortdurende doorstroming van het ontvangende slootsysteenm met water uit de Oude Rijn blijven de meeste veranderingen van de chemische samenstelling van het water beperkt tot minder dan 24 uur. Alleen voor de PAK's is een mobilisatie uit recent afgezet sediment waarneembaar. Een gedeelte van de microverontreinigingen, met name lood, koper, zink, cadmium en PAK's adsorbeert aan gesuspendeerd materiaal. Een bezinking van de deeltjes draagt de verontreiniging over aan de bodem. Dankzij het evenwichts karakter van de adsorptie/desorptie processen en de permanente doorstroming met relatief schoon water, wordt de achtergrondkwaliteit van het bovenste laagje sediment echter in enkele weken weer hersteld. De constante doorstroming minimalaiseert de waar te nemen effecten. De toepassing van doorstroming als remedie tegen de kwalijke gevolgen van overstortingen stelt eisen aan de kwaliteit van het gebruikte water, en kan aanleiding geven tot problemen elders.

Synopsis

Abstract not available
 

Home / Documents and publications / A detailed study on the chemical and biological impact of combined sewer overflows upon a water regulation ditch in Bodegracvben. Part I: Fysical-chemical aspects

RIVM Committed to health and sustainability
Menu