RIVM_Logo_Engels

A detailed study on the chemical and biological impact of combined sewer overflows upon a water regulation ditch in Bodegraven. ANNEX: Chemical methods in the analysis of water and sediments

Gedetailleerd onderzoek naar de effecten van vuilemissies uit het gemengde rioolstelsel van Bodegraven op de waterkwaliteit van het ontvangende slootsysteem. BIJLAGE: De fysisch-chemnische analysemethoden voor water- en sedimentmonsters

Publiekssamenvatting

Dit deelrapport is een zelfstandige bijlage bij rapport 718474001. Het betreft de gevolgde methoden bij de chemische analyses van water en sediment.

Synopsis

Abstract not available
 

Home / Documents and publications / A detailed study on the chemical and biological impact of combined sewer overflows upon a water regulation ditch in Bodegraven. ANNEX: Chemical methods in the analysis of water and sediments

RIVM Committed to health and sustainability
Menu