RIVM_Logo_Engels

Chlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDDs) and chlorinated dibenzofurans (PCDFs) in pesticides

Gechloreerde dibenzo-p-dioxines (PCDD's) en gechloreerde dibenzo-furanen (PCDF's) in bestrijdingsmiddelen

Publiekssamenvatting

De bestrijdingsmiddelen 2,4-dichloorfenoxyazijnzuur (2,4-D), dichlobenil, diflubenzuron en pentachloorfenol (PCP) werden onderzocht op de aanwezigheid van gechloreerde dibenzo-p-dioxines (PCDD's) en gechloreerde dibenzofuranen (PCDF's). Het analytisch-chemisch onderzoek werd beperkt tot de sombepaling van groepen isomeren: T4CDD's (tetrachloordibenzo-p-dioxines), P5CDD's (penta-), H6CDD's (hexa-), H7CDD's (hepta-) en O8CDD (octa-) en op overeenkomstige wijze voor de PCDF's. Van verschillende producenten werden monsters 2,4-D verkregen. PCP bleek het meest verontreinigd te zijn en wel vooral met de hogere gechloreerde PCDD's. De mate van contaminatie bleek overeen te komen met de resultaten van onderzoek dat buiten Nederland werd uitgevoerd. In dichlobenil werden H7CDF's, octa-CDF, H6CDD's en octa-CDD aangetoond echter in belangrijk lagere gehalten dan in de PCP. In diflubenzuron werden relatief lage gehalten aan octa-CDF, H7CDD's en octa-CDD aangetoond. In een aantal van de 2,4-D monsters werden T4CDF's aangetoond, daarnaast werden lage gehalten octa-CDF en H7CDD's aangetroffen. Twee van de negen onderzochte monsters 2,4-D bleken in het geheel geen PCDD's en PCDF's te bevatten.

Synopsis

Abstract not available
 

Home / Documents and publications / Chlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDDs) and chlorinated dibenzofurans (PCDFs) in pesticides

RIVM Committed to health and sustainability
Menu