RIVM_Logo_Engels

Continuum description of thermodynamic processes in porous media: Fundament als and Applications

Publiekssamenvatting

Dit is de tekst van een aantal lezingen die door de auteur zijn gegeven bij de afdeling civiele techniek van de Universiteit van Notre Dame te Indiana, U.S.A. Uitgangspunten en principes die ten grondslag liggen aan de beschrijving van de continue poreuze media worden gepresenteerd en bediscussieerd. Dit rapport bestaat uit twee delen. In deel I worden de behoudswetten en constitutieve vergelijking voor enkelfasige materialen behandeld. De tweede hoofdwet van de thermodynamica is gebruikt om restricties aan de constitutieve vergelijkingen op te leggen. In deel II is dezelfde methode gebruikt om de basisvergelijkingen te verkrijgen, die de transport-processen in poreuze media beschrijven.

Synopsis

Abstract not available
 

Home / Documents and publications / Continuum description of thermodynamic processes in porous media: Fundament als and Applications

RIVM Committed to health and sustainability
Menu