RIVM_Logo_Engels

Determination of fentin acetate and metabolites in water and soil samples for a mobility study in soil columns

Bepaling van fentinacetaat en metabolieten in water- en grondmonsters t.b.v. een mobiliteitsstudie in grondkolommen

Publiekssamenvatting

Onderzocht werden 54 monsters percolatiewater, 22 monsters grond uit kolommen, 16 monsters grond uit biodegradatieproeven en 18 monsters water uit adsorptieproeven. Alle monsters werden onderzocht op trifenyl-, difenyl- en monofenyltinverbindingen volgens een nieuwe analysemethode gebaseerd op een derivatisering met methylmagnesiumchloride en bepaling m.b.v. gaschromatografie met vlamfotometrische detectie. Volgens deze methode kunnen ook de gedefenyleerde metabolieten van fentin bepaald worden, hetgeen tot nu toe niet separaat mogelijk was. De bepalingsgrenzen van de methode zijn 0,01-0,02 mug/l voor watermonsters en 0,0005 mg/kg voor de grondmonsters. De opbrengst van de derivatisering bedraagt gemiddeld 86% (s=3%, n=11). De recovery voor water bedraagt gemiddeld 83% (s=9%, n=12) en voor grond gemiddeld 80% (s=7%, n=4). De evaluatie van de gevonden gehaltes zal worden verzorgd door het Laboratorium voor Bodem- en Grondwateronderzoek.

Synopsis

Abstract not available
 

Home / Documents and publications / Determination of fentin acetate and metabolites in water and soil samples for a mobility study in soil columns

RIVM Committed to health and sustainability
Menu