RIVM_Logo_Engels

Integrated criteria document ozone

Ontwerp Basisdocument ozon

Publiekssamenvatting

Onderhavig document omvat gegevens over ozon inzake de bronnen en het verspreidingspatroon (bodem, water, lucht, biota) en de risico's op basis van afweging van blootstellingsconcentraties en blootstellingsroutes enerzijds en schadelijke concentraties voor de mens (onderdelen van) ecosystemen en materialena anderzijds, en de technische mogelijkheden en economische gevolgen met betrekking tot reductie van deze risico's. Deze informatie dient als wetenschappelijke basis voor het formuleren van het effectgericht normstellingsbeleid.

Synopsis

Abstract not available
 

Home / Documents and publications / Integrated criteria document ozone

RIVM Committed to health and sustainability
Menu