RIVM_Logo_Engels

Pesticide residues in duplicate 24-hours diets. Part 4: captan, folpet, captafol

Bestrijdingsmiddelen in duplicaat 24-uursvoedingen (deelrapport 4: captan/folpet/captafol)

Publiekssamenvatting

Er werden 26 monsters onderzocht op het voorkomen van de fungiciden captan, folpet en captafol. De volgende opnames (in mug/persoon/dag) werden gevonden: captan: range <5-20 en mediaan 6; ; folpet: range <5-9 en mediaan 5 ; captafol: range <5-18 en mediaan 6. Uit vergelijking met bekende ADI-waarden is gebleken dat de berekende dagelijkse opname van captan en folpet geen gezondheidskundig risico vormen. De dagelijke opname van captafol lag beneden de geldende ADI-waarde voor dit bestrijdingsmiddel.

Synopsis

Abstract not available
 

Home / Documents and publications / Pesticide residues in duplicate 24-hours diets. Part 4: captan, folpet, captafol

RIVM Committed to health and sustainability
Menu