RIVM_Logo_Engels

Residues of permethrin and deltamethrin in grass and wild grass

Publiekssamenvatting

In dit rapport worden de resultaten gegeven van twee nauw verwante veldproeven m.b.t. permethrin en deltamethrin, nl.: een voorjaarstoepassing op gras en een najaarstoepassing op veldbeemd. Bij beide proeven was de vraagstelling, hoe snel genoemde bestrijdingsmiddelen worden afgebroken als functie van de tijd, teneinde verantwoorde wachttermijn (tijd tussen laatste bespuiting en vervoedering van het gewas) vast te kunnen stellen. T.a.v. de voorjaarstoepassing geldt dat een wachttijd van 2 weken voor permethrin (som van cis- en trans-) zou resulteren in een maximaal toegelaten residuwaarde (MRL) van 0,5 mg/kg en voor deltamethrin in een MRL van 0,1 mg/kg. Bij een wachttermijn van 4 weken bedragen deze waarden resp. 0,1 en 0,05* mg/kg. Uit gegevens m.b.t. de overdracht van genoemde bestrijdingsmiddelen van gewas naar melk en vlees moet afgeleid worden of deze MRL's acceptabel zijn. De najaarstoepassing is moeilijker te interpreteren door grote spreiding in de uitkomsten: voor deltamethrin zou een wachttermijn van zowel 2 als 4 weken resulteren in een MRL van 0,5 mg/kg. Voor permethrin laat het beschikbare cijfermateriaal geen verantwoorde conclusie toe.

Synopsis

Abstract not available
 

Home / Documents and publications / Residues of permethrin and deltamethrin in grass and wild grass

RIVM Committed to health and sustainability
Menu