RIVM_Logo_Engels

Antimony in sewage sludge

Antimoon in zuiveringsslib

Publiekssamenvatting

De grensconcentratie voor antimoon (Sb) genoemd in het Stoffen- en Procesbesluit van de Wet Chemische Afvalstoffen is 50 mg/kg. Ten gevolge van de aanrijkingsfactor voor metalen uit afvalwater naar zuiveringsslib zou een kleine hoeveelheid Sb in het afvalwater snel tot overschrijding van deze grens leiden, waardoor zuiveringsslib tot chemisch afval gerekend moet worden. De studie geeft naast een korte beschouwing over de toxiciteit en het gedrag van Sb in het milieu inzicht in praktijkgegevens over antimoongehalten in zuiveringsslib.

Synopsis

Abstract not available
 

Home / Documents and publications / Antimony in sewage sludge

RIVM Committed to health and sustainability
Menu