RIVM_Logo_Engels

National Reuse of waste Research Programme. Annual Report 1987/Programme 1988

Nationaal Onderzoekprogramma Hergebruik van Afvalstoffen (NOH). Jaarverslag 1987, Programma 1988

Publiekssamenvatting

Het Nationaal Onderzoekprogramma Hergebruik van Afvalstoffen heeft tot doel het ontstaan van afvalstoffen te verminderen en het hergebruik te bevorderen middels onderzoek en ontwikkeling. Dit rapport geeft een overzicht van de ondernomen activiteiten in 1987 en het programama dat in 1988 ten uitvoer zal worden gebracht. Het NOH wordt gezamenlijk beheerd door het RIVM en PEO, waarbij het RIVM zich voornamelijk richt op de inhoudelijke formulering van programma's en opgedragen projecten. Bij het overzicht van lopende projecten is aangegeven welke RIVM-LAE medewerker conctactpersoon is voor het betreffende project. Meer gedetailleerde informatie is te vinden in het Raamprogramma 1988-1992, het programmavoorstel 1988, het jaarverslag 1987 en het overzicht lopende projecten en verschenen rapporten.

Synopsis

Abstract not available
 

Home / Documents and publications / National Reuse of waste Research Programme. Annual Report 1987/Programme 1988

RIVM Committed to health and sustainability
Menu