RIVM_Logo_Engels

Acute intoxications in the working situation ; 1987

Acute intoxicaties in de arbeidssituatie: 1987

Publiekssamenvatting

Teneinde het inzicht in de aard en omvang van de vermoede acute intoxicaties in de arbeidssituatie te vergroten is in 1987 een onderzoek verricht. De gegevens zijn verkregen van artsen die geconfronteerd werden met een acuut geintoxiceerde patient uit de arbeidssituatie en degenen die het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum hebben geraadpleegd naar aanleiding van een dergelijke vermoede intoxicatie. Aan hen werd gevraagd een formulier met vragen over de acute intoxicatie in te vullen en op te sturen. In totaal zijn er 481 formulieren verzonden waarvan er 314 ingevuld teruggezonden zijn. De resultaten zijn in dit rapport vermeld.

Synopsis

Abstract not available
 

Home / Documents and publications / Acute intoxications in the working situation ; 1987

RIVM Committed to health and sustainability
Menu