RIVM_Logo_Engels

Determination of lead in human vertebrae with atomic-absorption spectroscopy and flame atomization

Bepaling van lood in wervels van humane herkomst met behulp van atomaire-absorptiespectrofotometrie met vlamatomisatie

Publiekssamenvatting

In dit rapport wordt een methode beschreven voor de kwantitatieve bepaling van lood in wervels van humane afkomst met behulp van atomaire absorptiespectrofotometrie en vlamatomisatie. De wervels worden opgelost in een mengsel van geconcentreerd zoutzuur en geconcentreerd salpeterzuur (100:3 ; v/v). In deze oplossing wordt lood bepaald na voorafgaande extractie van het complex dat lood met ammoniumpyrrolidinedithiocarbamaat (APDC) vormt. De hier beschreven methode is weinig arbeidsintensief en leent zich daarom voor het routinematig bepalen van grote series wervelmonsters. Bij het oplossen van de wervels vindt geen neerslagvorming plaats waardoor coprecipatie van loodzouten tesamen met calciumzouten wordt voorkomen. Hierdoor wordt een goede reproduceerbaarheid in de analyseresultaten verkregen. Het lineaire werkgebied van de methode is, uitgaande van 3 g wervel, 0,1 - 10 mg Pb/kg wervel. De gemiddelde relatieve standaardfout (+/- standaarddeviatie) berekend uit 15 calibratielijnen bedroeg (4,3 +/- 2,1)% bij een concentratie van 1,6 mg Pb/kg wervel. Het gemiddelde (+/- standaarddeviatie) van de variatiecoefficienten van tweevoudige analyses van 83 wervelmonsters was (8,2 +/- 11,4)%.

Synopsis

Abstract not available
 

Home / Documents and publications / Determination of lead in human vertebrae with atomic-absorption spectroscopy and flame atomization

RIVM Committed to health and sustainability
Menu