RIVM_Logo_Engels

Biodegradation of xenobiotica III. Study on the biodegradability of pentachlorophenol

Biodegradatie xenobiotica III. Studie naar de biologische afbreekbaarheid van pentachloorfenol. Voortgangsrapport

Publiekssamenvatting

Pentachloorfenol (PCP) is een toxische verbinding die t.g.v. veelvuldig gebruik als bestrijdingsmiddel in verschillende afvalstromen terecht is gekomen. In dit onderzoek werd de biodegradatie van PCP nagestreefd door - in aeroob milieu - PCP-afbrekende micro-organismen op te hopen uit een actief slibinstallatie, in batch- en continusystemen met en zonder dragermateriaal. Met PCP als enig substraat vindt selectie plaats op PCP-tolerantie ; afbraak ervan wordt niet aangetoond. De geadapteerde biomassa blijkt in staat PCP goed te verdragen zonder het af te breken, wanneer naast PCP een ander substraat wordt toegediend. Groei (op dit secundaire substraat) start direct na enting. Niet-geadapteerde cellen vertonen na enting op lactaat + PCP een lagfase die langer duurt naarmate de PCP-concentratie stijgt. PCP werkt groeiremmend: ongeacht eventuele adaptie veroorzaakt een hogere PCP-concentratie (naast lactaat) een afnemende groeisnelheid. In cultures met actieve kool daalt de PCP-concentratie in het supernatant t.g.v. adsorptie en - in twee instantie - biodegradatie.

Synopsis

Abstract not available
 

Home / Documents and publications / Biodegradation of xenobiotica III. Study on the biodegradability of pentachlorophenol

RIVM Committed to health and sustainability
Menu