RIVM_Logo_Engels

Polychlorinated bifenyls, chlorophenols and hexachlorobenzene in domestic waste

Polychloorbifenylen, chloorfenolen en hexachloorbenzeen in huishoudelijk afval

Publiekssamenvatting

In het kader van het project emissie onderzoek roosterovens werden fracties van huishoudelijk afval onderzocht op de aanwezigheid van polychloorbifenylen, chloofenolen en hexachloorbenzeen. De monsters waren afkomstig van de ROTEB te Rotterdam. Het huishoudelijk afval werd gesorteerd in de sorteerinrichting van het RIVM. De fracties papier, plastic, rubber/leer, textiel, tapijt/matten en hout werden door het LAC gedroogd, fijngemalen, gehomogeniseerd en bij het LOC op PCB's, CP's en HCB geanalyseerd. De hoogste concentraties aan PCB's, CP's en HCB werden aangetoond in de fractie rubber/leer te weten resp. 934, 11200 en 56 mug/kg berekend op nat gewicht. Van de concentraties aan PCB's en CP;s in het totale huishoudelijke afval werd de kwantitatief belangrijkste bijdrage geleverd door de papierfractie, daar deze fractie een belangrijk deel uitmaakt van het huishoudelijk afval. De kwantitatief belangrijkste bijdrage aan de HCB-concentratie in het huishoudelijk afval was afkomstig van de plastic-fractie.

Synopsis

Abstract not available
 

Home / Documents and publications / Polychlorinated bifenyls, chlorophenols and hexachlorobenzene in domestic waste

RIVM Committed to health and sustainability
Menu