RIVM_Logo_Engels

Polychlorinated biphenyls in duplicate 24-hours diets

Polychloorbifenylen in duplicaat 24-uurs voedingen

Publiekssamenvatting

Uit de analyseresultaten kan geconcludeerd worden dat: 1) de PCB-congeneren met het IUPAC-nr. 52, 70, 101, 128, 138, 153 en 180 in nagenoeg alle monsters konden worden aangetoond ; 2) het patroon van de gemiddelde gehalten en de opname per dag aan PCB-congeneren voor de bemonsteringen in oktober 1984 en maart 1985 overeenkomstig zijn ; 3) de aangetoonde gehalten van de 3 kwantitatief belangrijkste PCB-congeneren (IUPAC-nrs 138, 153 en 180) op het niveau van 0,05-0,10 mug/kg op produktiebasis liggen ; 4) de gemiddelde opname per dag voor de kwantitatief belangrijkste PCB-congeneren op het niveau van 0,1-0,3 mug ligt ; 5) de gemiddelde opname per dag van de som van 14 PCB-congeneren voor oktober 1984 en maart 1985 op resp. 1,0 en 0,8 mug ligt ; 6) het niveau aan PCB's in vergelijking met eerdere onderzoeken in Nederland een factor 3-6 lager ligt ; 7) in vergelijking met buitenlandse onderzoeken, de gemidddelde opname per dag van dezelfde grootte-orde is ; 8) de berekende dagelijkse opname van PCB's de in 1976 door de WHO voorgestelde maximale dagelijkse opname niet overschrijden. De marge tussen de berekende dagelijkse opname en aanvaardbare dagelijkse opname voor PCB's klein zal zijn.

Synopsis

Abstract not available
 

Home / Documents and publications / Polychlorinated biphenyls in duplicate 24-hours diets

RIVM Committed to health and sustainability
Menu