RIVM_Logo_Engels

Computer program FCONC2: Breakthrough Concentration Curves at Abstracting Wells, Based on Pathlines Starting at Aquifer Top

Publiekssamenvatting

Het rapport vormt de programmadocumentatie van het computerprogramma FCONC2. Met dit programma kunnen doorbraakkrommen worden berekend van een in het grondwater opgeloste stof, zowel t.p.v. een individuele put als op een puttenveld. De concentratie van de oplossing aan maaiveld is variabel zowel in tijd als in plaats. Het programma maakt gebruik van de resultaten van FLOPZ1, een programma waarmee stroombanen in een (gelaagd) freatisch watervoerend pakket kunnen worden berekend (rapport nr. 728520004). In het geval van FCONC2 dienen de stroombanen te worden berekend vanaf het maaiveld d.w.z. voorwaarts in tijd. Alleen het advectieve stoftransport wordt in beschouwing genomen: dispersie en adsorptie zijn niet gemodelleerd. Wel kan per laag afbraak worden ingebouwd d.m.v. een halfwaarde tijd.

Synopsis

Abstract not available
 

Home / Documents and publications / Computer program FCONC2: Breakthrough Concentration Curves at Abstracting Wells, Based on Pathlines Starting at Aquifer Top

RIVM Committed to health and sustainability
Menu