RIVM_Logo_Engels

Pesticide in shallow groundwater under vulnerable soiltypes

Bestrijdingsmiddelen in grondwater onder kwetsbare bodemtypen

Publiekssamenvatting

Dit onderzoek is opgezet met als hoofddoel de toelatingsbeoordeling van bestrijdingsmiddelen ten aanzien van grondwatercontaminatie te testen onder veldomstandigheden. Hiertoe is gedurende ruim twee jaar achtmaal het bovenste grondwater onder landbouwpercelen met kwetsbare bodemtypen onderzocht op residuen van 16 bestrijdingsmiddelen. Residuen van 1,3-dichloorpropeen, aldicarb, ethoprofos, dinoseb, metamitron, atrazin, metolachlooor, maneb, zineb en mancozeb blijken in het grondwater aanwezig. Deze metingen zijn verricht onder percelen met akkerbouw (gooreerdgrond), maisteelt (gooreerdgrond) en bloembollenteelt (kalkrijke vlakvaaggrond). Alle aangetoonde stoffen zijn meerdere malen boven de norm van 0,1 mu/l voor "bestrijdingsmiddelen in drinkwater" aangetroffen. Op de onderzochte locaties bestaan duidelijke aanwijzingen dat 1,3-dichloorpropeen in het grondwater wordt afgebroken, dat aldicarb in het grondwater persistent is en dat dinoseb slechts gedeeltelijk in het grondwater wordt afgebroken. In waterwingebieden zijn maneb, zineb, mancozeb, dinoseb, ethoprofos en metamitron toegelaten en is atrazin onlangs verboden.

Synopsis

Abstract not available
 

Home / Documents and publications / Pesticide in shallow groundwater under vulnerable soiltypes

RIVM Committed to health and sustainability
Menu