RIVM_Logo_Engels

Refuse locality registration from the province of Zuid-Holland

Inventarisatie van afvalverwerkingseenheden in de provincie Zuid-Holland

Publiekssamenvatting

In dit rapport worden de resultaten beschreven van het locatie onderzoek naar open- en gesloten afvalverwerkingsinrichtingen in de provincie Zuid Holland. De resultaten zullen worden opgenomen in het informatiesysteem afvalstoffen. Jaarlijks zullen de gegevens worden geactualiseerd, zodat een zo goed mogelijk overzicht beschikbaar blijft, zowel ten behoeve van het beleid als voor nader onderzoek.

Synopsis

Abstract not available
 

Home / Documents and publications / Refuse locality registration from the province of Zuid-Holland

RIVM Committed to health and sustainability
Menu