RIVM_Logo_Engels

Injury and recovery of rat lung after repeated exposures to NO2

Publiekssamenvatting

Dit onderzoek beoogde een studie naar de mogelijke ontwikkeling van tolerantie en uiteindelijke irreversibele effecten in long door schade na herhaalde blootstelling aan NO2. Hiertoe werden ratten blootgesteld aan 9 mg NO2/m3, of aan 3 mg NO2/m3 als achtergrond concentratie, aangevuld met 2 perioden van een uur per dag van 9 mg NO2/m3 gedurende vijf dagen. Na een expositie periode van een week ademden de dieren gedurende de tweede week schone lucht. Dit schema van twee weken werd zesmaal herhaald. Licht- en elektronenmicroscopisch onderzoek op de long werden uitgevoerd op de dagen 7, 14, 35, 77, 85 en 99. Resultaten van deze studie laten zien, dat voor de groep die continue werd blootgesteld aan 9 mg NO2/m3, de morfologische effecten identiek waren na elke expositie periode, behalve dat na de derde (dag 35) en zesde expositie week (dag 77) de hypertrofie van het bronchiolair epithelium minder was in vergelijking met de lesie na de eerste expositie week. Het lijkt dat tenminste voor deze morfologische entiteit er een indicatie voor tolerantie bestaat. Een week na het beeindigen van elke expositie periode waren de longen van de blootgestelde ratten volledig hersteld, en lieten geen verschil met de controle dieren zien, uitgezonderd de aanwezigheid van gedesorienteerde basaallichaampjes in trilhaarcellen. Ratten die blootgesteld werden aan 3 mg NO2/m3 als achtergrond concentratie, aangevuld met twee perioden van een uur per dag van 9 mg NO2/m3, vertoonden geen verschillen met de controle dieren.
 

Home / Documents and publications / Injury and recovery of rat lung after repeated exposures to NO2

RIVM Committed to health and sustainability
Menu