RIVM_Logo_Engels

Some polycyclic and N-heterocyclic aromatic hydrocarbons in fried or grilled meat and meat products

Enkele polycyclische en N-heterocyclische aromatische koolwaterstoffen in gebakken of gegrild vlees en vleesprodukten

Publiekssamenvatting

Beschreven worden de resultaten van het onderzoek van 12 monsters gegrilleerd resp. gebakken vlees en vleesprodukten op 15 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) en 7 N-heterocyclische aromatische koolwaterstoffen (N-PAK's). De totale PAK-besmetting der monsters, som der 15 PAK's, verschilt meer dan een factor 100 ; laagste besmetting 5,1 mug/kg, hoogste 620 mug/kg. Hiervan is gemiddeld 39% afkomstig van carcinogene PAK's ; spreiding 35-43%. Driekwart van de monsters overschrijdt de West-Duitse norm voor benzo(a)pyreen van 1 mug/kg voor vlees en vleeswaren ; hoogste benzo(a)pyreengehalte ; 53 mug/kg. De N-PAK besmetting en de PAK-besmetting lopen niet parallel ; gewoonlijk is de N-PAK besmetting < 0,1 mug/kg. Kenmerkend voor de PAK-besmetting door bakken en grilleren is dat de benzo(e)pyreen/benzo(a)pyreenverhouding << 1 is. Bij andere levensmiddelen is deze verhouding gewoonlijk > 1.

Synopsis

Abstract not available
 

Home / Documents and publications / Some polycyclic and N-heterocyclic aromatic hydrocarbons in fried or grilled meat and meat products

RIVM Committed to health and sustainability
Menu