RIVM_Logo_Engels

Exposure to preformed N-nitroso compounds

Blootstelling van de mens aan in voeding en milieu aanwezige N-nitroso verbindingen

Publiekssamenvatting

Dit rapport geeft een overzicht van literatuurgegevens van ca. 1978-1988 over N-nitrosoverbindingen (NV) in voedsel, dranken en andere consumentenprodukten en media die bijdragen aan blootstelling van de mens aan NV. Een gemiddeld West-Europees dagelijks voedingspakket, inclusief dranken, bevat momenteel minder dan 0,5 mug vluchtige NV, waarschijnlijk ca. 0,1 mug. Een daling in de dagelijkse inname van vluchtige NV gedurende de laatste 10 jaar is vooral te danken aan veel lagere gehalten in bier en vleeswaren, welke produkten niettemin samen met vis en visprodukten nog steeds de belangrijkste bronnen van NV in het voedselpakket vormen. Andere bronnen van blootstelling zijn cosmetica, tabaksprodukten en arbeidsomstandigheden, vooral in de rubber- en metaalindustrie. Beroepsmatige dagelijkse blootstelling bereikt in de rubberindustrie (via inhalatie) waarden tot 150 mug en bij arbeiders in de metaalindustrie tot 40 mug. Het roken van 20 sigaretten veroorzaakt een blootstelling van 17-85 mug en gebruik van snuif- of pruimtabak kan leiden tot een dagelijkse blootstelling van meer dan 400 mug. Blootstelling aan niet-vluchtige NV kan nog steeds niet worden gekwantificeerd door het ontbreken van selectieve en gevoelige bepalingsmethoden.

Synopsis

Abstract not available
 

Home / Documents and publications / Exposure to preformed N-nitroso compounds

RIVM Committed to health and sustainability
Menu