RIVM_Logo_Engels

Integrated Criteria Document Hexachlorocyclohexanes

Ontwerp basisdocument Hexachloorcyclohexanen

Publiekssamenvatting

Dit rapport bevat een systematisch overzicht en een kritische evaluatie van de belangrijkste gegevens over de prioritaire stofgroep hexachloorcyclohexanen ten behoeve van het effectgericht milieubeleid.
 

Home / Documents and publications / Integrated Criteria Document Hexachlorocyclohexanes

RIVM Committed to health and sustainability
Menu