RIVM_Logo_Engels

Development of a sensitive method for the determination of cotinine in human urine with capillary gas chromatography and nitrogen-selective detection after solid-phase extraction

Ontwikkeling van een gevoelige bepalingsmethode van cotinine in humane urine met capillaire gaschromatografie en stikstofgevoelige detectie na vaste-fase extractie

Publiekssamenvatting

In dit rapport wordt de ontwikkeling van een gevoelige methode beschreven voor de kwantitatieve bepaling van cotinine in humane urine. Cotinine is een metaboliet van nicotine, die in de urine wordt uitgescheiden en gerelateerd kan worden aan de actieve of passieve inhalatie van tabaksrook. Cotinine wordt uit urine geisoleerd door middel van een vaste-fase extractie gevolgd door een clean-up van het vaste-fase extract door selective heroplossing in een niet mengbare combinatie van methyleenchloride en natriumboraat-bufferoplossing. Kwantificering vindt plaats met gaschromatografie en stikstofgevoelige detectie, waarbij tripelennamine als interne standaard wordt gebruikt. De beschreven methode zal worden toegepast bij epidemiologisch onderzoek naar het verschil in enerzijds de uitscheiding van cotinine urines van rokende longkankerpatienten en rokende controlepersonen (effect actief roken) en anderzijds het verschil in uitscheiding van cotinine in urines van niet-rokende longkankerpatienten en niet-rokende controlepersonen (effect passief roken).

Synopsis

Abstract not available
 

Home / Documents and publications / Development of a sensitive method for the determination of cotinine in human urine with capillary gas chromatography and nitrogen-selective detection after solid-phase extraction

RIVM Committed to health and sustainability
Menu