RIVM_Logo_Engels

Investigation into the possible efficacy of the preparation Vasolastine in a rabbit atherosclerosis model by means of a cholesteroldiet. II. Effects during the eight months after the six months cholesteroldiet

Publiekssamenvatting

Gebruik makend van het zelfde konijnenmodel als in de vorige studie (zie rapport 318512001), werden de dieren gevolgd gedurende 8 maanden na de 6 maanden cholesteroldieet. Gedurende deze 14 maanden werden de konijnen geobserveerd op klinische verschijnselen. Elke 6 weken werden bloedmonsters genomen en de serum cholesterolconcentratie, HDL-cholesterol, ALAT en ASAT-activiteiten en de verdeling van HDL-, LDL- en VLDL-lipoproteinen bepaald. Met hemocytometrische methoden werd de hemoglobineconcentratie, de erytrocytenconcentratie, de leucocytenconcentratie, de hematocrietwaarde, het gemiddelde volume van de erytrocyten (en andere celvariabelen) en de trombocytenconcentratie gevolgd. Tevens werd steeds een differentiele telling van de leucocyten uitgevoerd. Aan het eind van het experiment werden alle dieren postmortaal macroscopisch onderzocht en histopathologisch onderzoek werd verricht op aorta, hart, bijnieren, hersenen, lever, nieren, longen, milt en skeletspier. Gedurende de 6 maanden van het cholesteroldieet steeg de serum cholesterolconcentratie aanzienlijk om gedurende de 3 maanden daarna af te nemen tot uitgangsniveau. Na 14 maanden werden in een groot deel van de dieren fibro-lipid plaques gezien in de aorta en coronair arterien. Deze plaques werden niet gezien in een controlegroep zonder cholesteroldieet. Het bleek dat Vasolastine geen invloed had op het bloedlipidbeeld, de hemocytometrische parameters, de ontwikkeling van de fibro-lipid plaques en andere histopathologische veranderingen.

Synopsis

Abstract not available
 

Home / Documents and publications / Investigation into the possible efficacy of the preparation Vasolastine in a rabbit atherosclerosis model by means of a cholesteroldiet. II. Effects during the eight months after the six months cholesteroldiet

RIVM Committed to health and sustainability
Menu