RIVM_Logo_Engels

dietary investigation in relation to the Seven Countries Study, 1985-1988

Voedingsonderzoek in het kader van de Zeven Landen Studie, 1985-1988

Publiekssamenvatting

Een van de doelstellingen van de Zeven Landen Studie is om op populatie niveau verbanden tussen voeding en sterfte aan chronische ziekten te onderzoeken. Tijdens het basisonderzoek (rond 1960) is bij aselecte steekproeven uit de 16 cohorten informatie over de voeding verzameld m.b.v. de opschrijfmethode. Tevens zijn in duplicaat voedingen de vetzuursamenstelling en totaal eiwit bepaald. Omdat toen een groot aantal voedingsstoffen en non-nutritieve stoffen niet bepaals zijn, is besloten om de in de jaren zestig geconsumeerde voeding opnieuw chemisch te analyseren. Er is begonnen met het coderen van de voedingsgegevens, die verzameld zijn rond 1960. Op grond hiervan is per cohort een gemiddelde dagvoeding berekend, die als uitgangspunt diende voor het inkopen van de voedingsmiddelen. De voedingsmiddelen zijn vervolgens in de zeven landen ingekocht en gekoeld naar Nederland getransporteerd. De resultaten van de chemische analyses zullen gepubliceerd worden in samenhang met de 25-jaars mortaliteitsgegevens van de Zeven Landen Studie. Tijdens het onderzoek is samengewerkt met de vakgroep Humane Voeding, LU Wageningen, RIKILT, Wageningen en het Laboratorium voor Analytisch Residu Onderzoek, RIVM, Bilthoven.

Synopsis

Abstract not available
 

Home / Documents and publications / dietary investigation in relation to the Seven Countries Study, 1985-1988

RIVM Committed to health and sustainability
Menu