RIVM_Logo_Engels

Research and Development Programma Environmental Biotechnology 1989-1992

Onderzoek- en Ontwikkelingsprogramma Milieubiotechnologie 1989-1992

Publiekssamenvatting

Deze rapportage is een vervolg op een in 1985 verschenen onderzoek- en ontwikkelingsprogramma milieubiotechnologie. Op basis van dat programma zijn de afgelopen jaren een groot aantal onderzoeksprojecten door de overheid financieel ondersteund. De snelle ontwikkelingen in de milieu-biotechnologie hebben echter een aanpassing hiervan noodzakelijk gemaakt. In dit rapport is op basis van een inventarisatie van het milieubiotechnologisch onderzoek in Nederland (zie rapportnr. 738706001) een onderzoeksprogramma voor de jaren 1989-1992 vastgesteld. Tevens is de algemene betekenis, die de biotechnologie voor het milieubeheer kan hebben geevalueerd.

Synopsis

Abstract not available
 

Home / Documents and publications / Research and Development Programma Environmental Biotechnology 1989-1992

RIVM Committed to health and sustainability
Menu