RIVM_Logo_Engels

Evaluation of commercially available data systems for chromatography

Publiekssamenvatting

Dit rapport beschrijft een systematische, flexibele, methode voor de keuze van chromatografie datasystemen (CDS). De methode is opgebouwd uit twee onderdelen: het verzamelen en waarderen van specificaties en het testen van de apparatuur met behulp van een chromatogram-simulator. De methode is tot stand gekomen door de inspanning van een hiervoor opgerichte RIVM werkgroep Chromatografie Dataverwerking en toegepast op achttien in 1986-1988 in Nederland commercieel verkrijgbare meerkanaals chromatografie dataverwerkingssystemen. De gepresenteerde resultaten kunnen gebruikt worden voor de keuze van een CDS op grond van voor een bepaald laboratorium geldende criteria. Tevens biedt het onderzoek de mogelijkheid tot objectieve vergelijking van de resultaten met die van nieuw op de markt komende apparatuur.

Synopsis

Abstract not available
 

Home / Documents and publications / Evaluation of commercially available data systems for chromatography

RIVM Committed to health and sustainability
Menu