RIVM_Logo_Engels

Application of the OPS-dispersion model to the concentration of benzene and toluene in the air in the Netherlands

Berekening van concentraties in de Nederlandse buitenlucht met behulp van het OPS-model ; Benzeen en Tolueen

Publiekssamenvatting

In dit rapport worden modelberekeningen gepresenteerd van jaargemiddelde benzeen- en tolueenconcentraties over Nederland. De berekeningen zijn uitgevoerd met het OPS-model, uitgaande van een door TNO geleverd Europees emissiebestand van benzeen. De gemiddelde benzeenconcentratie in Nederland wordt berekend als 1.3 pg/m3 en de tolueenconcentratie als 2.7 pg/m3, waarbij de bijdrage uit het buitenland respectievelijk 55% en 45% bedraagt. Rekening houdend met een grootschalige achtergrondconcentratie van 0,25 pg/m3 komen de berekeningen circa 30% lager uit dan de metingen. Geconcludeerd wordt dat de thans berekende emissies van benzeen onderschattingen zijn.

Synopsis

Abstract not available
 

Home / Documents and publications / Application of the OPS-dispersion model to the concentration of benzene and toluene in the air in the Netherlands

RIVM Committed to health and sustainability
Menu