RIVM_Logo_Engels

Environmental aspects of the application of new materials in (passenger)cars

Milieuaspecten van nieuwe materialen in personenauto's; veranderingen in materiaalgebruik ; case-studies

Publiekssamenvatting

Dit rapport bevat de resultaten van een studie over de milieuaspecten en energieaspecten over de toepassing van "nieuwe" materialen in personenauto's. Er is een uitgebreide literatuurstudie over materiaalgebruik en de belangrijkste materiaalsubstituties uitgevoerd, met name de vervanging van staal door kunststoffen. Verder zijn er 2 case-studies uitgevoerd. De ene betreft de motorkap, waarbij het staal vervangen wordt door glasvezelversterkte polyester. Ter vergelijking wordt hier ook de uitvoering in aluminium en HSLA-staal doorgerekend. De andere studie gaat over de brandstoftank. Hier wordt het staal vervangen door HDPE (hoge dichtheid polyetheen). In deze studies worden de energieaspecten en milieuaspecten voor zover mogelijk gekwantificeerd. Hierbij is de totale "levenscyclus" betrokken, dus de produktiefase, de gebruiksfase en de afdankfase, inclusief eventuele hergebruiksmogelijkheden.

Synopsis

Abstract not available
 

Home / Documents and publications / Environmental aspects of the application of new materials in (passenger)cars

RIVM Committed to health and sustainability
Menu