RIVM_Logo_Engels

Health effects and environmental factors

Gezondheidseffecten en milieufactoren, een uitgebreide editie van hoofdstuk 9: "Effecten op de volksgezondheid", uit het RIVM-rapport "Zorgen voor Morgen"

Publiekssamenvatting

Dit rapport is een uitgebreide versie van hoofdstuk 9 uit "Zorgen voor Morgen": "Effecten op de volksgezondheid". Het behandelt de complexe relatie tussen de kwaliteit van het milieu en de gezondheid van de mens. Meer in het bijzonder zijn de gezondheidseffecten van een aantal urgente milieuproblemen besproken, te weten: - nitraat, dioxinen, cadmium, luchtverontreiniging binnenshuis en buitenshuis, bestrijdingsmiddelen, UV-straling, ioniserende straling, stank- en geluidshinder. Tevens zijn mogelijke effecten van milieuveranderingen op de verspreiding van infectieziekten besproken.

Synopsis

Abstract not available
 

Home / Documents and publications / Health effects and environmental factors

RIVM Committed to health and sustainability
Menu