RIVM_Logo_Engels

Biodegradation Xenobiotics V. Study on the biodegradability of pentachlorophenol. 2nd interim report

Biodegradatie Xenobiotica V. Studie naar de biologische afbreekbaarheid van pentachloorfenol. Tweede interimrapport

Publiekssamenvatting

Pentachloorfenol (PCP) is een toxische verbinding die t.g.v. veelvuldig gebruik als bestrijdingsmiddel in verschillende afvalstromen terecht is gekomen. In dit (vervolg) onderzoek werd de biologische afbraak van PCP nagestreefd onder aerobe en anaerobe condities, met verschillende typen entmateriaal en al dan niet in aanwezigheid van een tweede substraat. Het blijkt, dat biodegradatie van pentachloorfenol kan worden bereikt, wanneer wordt uitgegaan van entmateriaal dat zich lange tijd in aanwezigheid van PCP heeft bevonden, zodat een zekere adaptatie kan worden verwacht. De PCP-afbraak lijkt positief te worden beinvloed door toevoeging van een tweede, gemakkelijk afbreekbaar substraat (acetaat). Daarnaast stimuleert ook het minder toxische 2,3,5,6,-tetrachloorfenol (toegediend naast PCP) de PCP-biodegradatie, mogelijk doordat de verbinding in staat is het (P)CP-afbrekende enzymsysteem te induceren.

Synopsis

Abstract not available
 

Home / Documents and publications / Biodegradation Xenobiotics V. Study on the biodegradability of pentachlorophenol. 2nd interim report

RIVM Committed to health and sustainability
Menu