RIVM_Logo_Engels

Definition study from the project Dosimetry Brachytherapy

Definitiestudie van het project Dosimetrie Brachy-therapie

Publiekssamenvatting

In dit rapport worden voorstellen gedaan voor de ontwikkeling en verbetering van de calibratie- en kwaliteitscontrolemethoden voor het gebruik van brachytherapiebronnen. Als eerste is een inventarisatie uitgevoerd naar de radioactieve bronnen en methoden die in radiotherapie-instituten worden toegepast. Op basis van deze inventarisatie zijn een aantal aandachtspunten geformuleerd. Uiteindelijk zijn prioriteiten gesteld en is een volledig werkplan met tijdschema opgesteld.

Synopsis

Abstract not available
 

Home / Documents and publications / Definition study from the project Dosimetry Brachytherapy

RIVM Committed to health and sustainability
Menu