RIVM_Logo_Engels

Statistical description of the concentrations of cadmium in livers, kidney cortex and kidney medulla, mercury in kidneys and lead in vertebrae of deceased from the Kempen, Twente and Friesland

Statistische beschrijving van de concentraties van cadmium in levers, nierschors en niermerg, kwik in nieren en lood in wervels afkomstig van overledenen uit de Kempen, Twente en Friesland

Publiekssamenvatting

Dit rapport geeft een statistische beschrijving van de resultaten van de concentratie van cadmium in levers, nierschors en niermerg, kwik in nieren en lood in wervels van overledenen uit de Kempen, Twente en Friesland. De geometrisch gemiddelde concentraties waren voor cadmium in nierschors 24,3 mg/kg, in niermerg 13,4 mg/kg en in levers 1,92 mg/kg, voor kwik in nieren 0,101 mg/kg en voor lood in wervels 1,81 mg/kg. Voor cadmium in levers, kwik in nieren en lood in wervels komt dit overeen met het bewakingsprogramma "Mens en Voeding" over de periode 1975-1981. De cadmiumconcentraties in nierschors en niermerg waren bij het vorige "Mens en Voeding" onderzoek niet afzonderlijk bepaald. Een directe vergelijking met de hier gevonden concentraties is derhalve niet mogelijk. Voor cadmium waren er significante relaties (p < 0,001) tussen de concentraties in niermerg en nierschors, in lever en nierschors en in niermerg en lever. De verhoudingen tussen deze concentraties zijn berekend met orthogonale regressie-analyse en uit de per overledene berekende verhoudingen. De met deze methoden berekende concentratieverhoudingen waren van niermerg en nierschors 0,50 resp. 0,59, van lever en nierschors 0,105 resp. 0,075 en van niermerg en lever 3,76 resp. 7,27.

Synopsis

Abstract not available
 

Home / Documents and publications / Statistical description of the concentrations of cadmium in livers, kidney cortex and kidney medulla, mercury in kidneys and lead in vertebrae of deceased from the Kempen, Twente and Friesland

RIVM Committed to health and sustainability
Menu