RIVM_Logo_Engels

Copper content of semi-synthetic laboratory animal feed: A problem?

Kopergehalte van semi-synthetisch proefdiervoeder: Een probleem?

Publiekssamenvatting

Beschreven wordt het onderzoek naar de oorzaken van de te lage kopergehalten gemeten voor SSP-TOX proefdiervoeders. Voor het onderzoek zijn gebruikt drie monsters SPP-TOX voer en het standaard referentiemateriaal "Whole Meal Flour". Koper werd bepaald met drie verschillende methoden van onderzoek waarbij als meettechniek werd toegepast zowel vlam als vlamloze atomaire-absorptiespectrometrie. Vastgesteld is dat de onderzoeksmethode die tot nu toe is gebruikt voor proefdiervoeders ook goed voldoet voor SSP-TOX voer. De methode levert nauwkeurige en goed herhaalbare meetresultaten. De te lage kopergehalten zijn te wijten aan de niet homogene verdeling in het voer van kopersulfaat dat via de vitamine/spoorelement-premix wordt toegevoegd. Geconstateerd wordt dat dexe inhomogeniteit kan leiden tot een te lage koperstatus bij proefdieren ; b.v. ratten. Aanbevolen wordt poedervormig in plaats van kristallijn kopersulfaat te gebruiken voor het verrijken van het voer.

Synopsis

Abstract not available
 

Home / Documents and publications / Copper content of semi-synthetic laboratory animal feed: A problem?

RIVM Committed to health and sustainability
Menu