RIVM_Logo_Engels

Groundwater quality monitoring network ; analysis in 1988 ; The results of the Province of Noord-Brabant.

Landelijk meetnet grondwaterkwaliteit ; Analyse resultaten bemonstering 1988 ; Provincie Noord-Brabant

Publiekssamenvatting

Abstract niet beschikbaar

Synopsis

Het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit bestaat uit ca. 380 meetpunten die jaarlijks worden bemonsterd. M.b.v. het meetnet wordt inzicht verkregen in de relatie tussen grondwaterkwaliteit en -kwaliteitsveranderingen gerelateerd aan menselijk handelen enerzijds en natuurlijke factoren, zoals bodemgesteldheid en hyrologie anderzijds. De rapportage betreft de analyse resultaten van grondwatermonsters uit 58 meetnetpunten in de provincie Noord-Brabant.
 

Home / Documents and publications / Groundwater quality monitoring network ; analysis in 1988 ; The results of the Province of Noord-Brabant.

RIVM Committed to health and sustainability
Menu