RIVM_Logo_Engels

Groundwater quality monitoring network ; analysis in 1987 ; The results of the Province of Gelderland.

Landelijk meetnet grondwaterkwaliteit ; Analyse resultaten bemonstering 1987 ; Provincie Gelderland

Publiekssamenvatting

Abstract niet beschikbaar

Synopsis

Het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit bestaat uit ca. 380 meetpunten die jaarlijks worden bemonsterd. M.b.v. het meetnet wordt inzicht verkregen in de relatie tussen grondwaterkwaliteit en -kwaliteitsveranderingen gerelateerd aan menselijk handelen enerzijds en natuurlijke factoren, zoals bodemgesteldheid en hyrologie anderzijds. De rapportage betreft de analyse resultaten van grondwatermonsters uit 59 meetnetpunten in de provincie Gelderland.
 

Home / Documents and publications / Groundwater quality monitoring network ; analysis in 1987 ; The results of the Province of Gelderland.

RIVM Committed to health and sustainability
Menu