RIVM_Logo_Engels

Interpretation and identification of cryotrapping GC-FTIR spectra using conventionally recorded reference data

Interpretatie en identificatie van spectra verkregen m.b.v. "cryotrapping" GC-FTIR

Publiekssamenvatting

Onderzoek is verricht naar de bruikbaarheid van infrarood(IR)-referentiespectra, welke zijn opgenomen bij kamertemperatuur, voor de interpretatie en identificatie van spectra verkregen m.b.v. "cryotrapping" gaschromatografie-infraroodspectrometrie (GC-FTIR) bij 77K. Spectra van 158 verbindingen van uiteenlopende stofklassen zijn vergeleken. De verschillen tussen cryotrapping IR-spectra en conventioneel geproduceerde spectra blijken veelal gering. Frekwentieverschillen van functionele groepsvibraties zijn in de orde van de optische resolutie (2 cm-1) en intensiteitsveranderingen zijn klein. Bestaande frekwentiestruktuur correlatietabellen zijn daardoor goed bruikbaar voor de interpretatie. Incidenteel zijn grotere verschillen waargenomen. Deze kunnen worden toegekend aan het faseverschil vloeistof/vaste stof en aan kristallisatie-effecten. De geringe spectrale verschillende maken het mogelijk dat cryotrapping spectra met succes kunnen worden geidentificeerd m.b.v. computerzoekprocedures in bestaande collekties IR-referentiespectra. Spectra, opgenomen met een optische resolutie van 8 cm-1, leveren betere resultaten op dan de spectra opgenomen met resolutie 2 cm-1.

Synopsis

The utility of literature reference data, extracted from infrared (IR) spectra recorded with conventional sample preparation methods, for the interpretation and identification of spectra obtained with cryotrapping gas-chromatography-Fourier transform infrared spectrometry, has been investigated. Spectra of 158 compounds of various structure and origin have been studied in parallel. Differences between cryotrapping IR spectra, recorded at 77K, and spectra recorded at ambient temperature, appear to be small. Most frequency shifts of functional group vibrations are in the order of the optical resoltuin (2 cm-1) and the observed intensity changes are usually small. Therefore, frequency-structure correlation tables based on conventionally recorded spectra, remain useful for the interpretation with hardly any modification. Incidentally, larger differences have been observed. These can be attributed to the phase difference liquid-solid and to crystallisation effects. The minor differences between cryotrapping and conventionally recorded IR spectra permits successful application of library search procedures in reference collections of conventionally recorded data. Spectra recorded at optical resolution of 8 cm-1, provide better results than their analogues recorded at 2 cm-1.
 

Home / Documents and publications / Interpretation and identification of cryotrapping GC-FTIR spectra using conventionally recorded reference data

RIVM Committed to health and sustainability
Menu