RIVM_Logo_Engels

Performance characteristics of methods for automated analyses of several monitoring network components

Publiekssamenvatting

Een aantal prestatiekenmerken voor de bepaling van een zestal componenten waarvan de concentraties regelmatig worden bepaald onder meer ten behoeve van diverse meetnetten (zoals die voor grond-, regen- en drinkwater) zijn nader vastgelegd. Het betreft precisie, onderste analysegrens, en matrix-effecten op precisie en nauwkeurigheid, van de fotometrische bepalingen van opgelost organisch koolstof (DOC), ammonium en orthofosfaat, en de ionchromatografische bepalingen van chloride, nitraat en sulfaat

Synopsis

A number of performance characteristics of photometric methods to analyse dissolved organic carbon (DOC), ammonium and orthophosphate, and of ion chromatographic methods to analyse chloride, nitrate and sulphate in aquous environmental samples have been investigated. Precision, detection limits of these methods as practised in the Laboratory of Inorganic Chemistry, and matrix effects on precision and on accuracy are described.
 

Home / Documents and publications / Performance characteristics of methods for automated analyses of several monitoring network components

RIVM Committed to health and sustainability
Menu