RIVM_Logo_Engels

Monitoring of dioxins in cow's milk in areas of risk. Part XIV

Monitoring of dioxinen in koemelk in risicogebieden. Deelrapport XIV

Publiekssamenvatting

Gehalten van dioxinen in koemelk van melkveebedrijven in de omgeving van dioxinebronnen, zoals afvalverbrandingsinstallaties (AVI's) en kabelbranderijen, worden sinds februari 1990 gemeten. De gehalten worden uitgedrukt in picogrammen 2,3,7,8-TCDD toxiciteitsequivalenten (TEQ) per gram melkvet en berekend op basis van de internationale toxiciteitsequivalentie factoren (I-TEF). Dit rapport presenteert de resultaten van de metingen van dioxine in koemelk afkomstig van drie melkveebedrijven uit de omgeving van de AVR in Rotterdam (het Lickebaertgebied) voor de maanden oktober t/m december 1993. Na stabilisatie van de dioxinegehalten op een niveau van 4.6 +/- 0.2 tot 5.1 +/- 0.3 pg TEQ/g vet in september 1993, stijgen de gehalten in oktober 1993 tot een niveau van 6.2 +/- 0.3 tot 13.2 +/- 0.7 pg TEQ/g vet. In november en december nemen de gehalten af, maar blijven niettemin boven de Nederlandse warenwetnorm voor dioxinen in koemelk (6 pg TEQ/g vet). Het tijdverloop van de dioxinegehalten in 1993 komt overeen met het verloop in de voorgaande jaren.

Synopsis

Since February 1990, dioxin levels are measured in cow's milk of dairy farms in the neighbourhood of dioxin sources such as municipal waste incinerators (MWIs) and metal reclamation plants. Level are expressed in picograms 2,3,7,8-TCDD toxicity equivalents (TEQ) per gram of milk fat, calculated on the basis of international toxicity equivalence factors (I-TEF) for individual congeners. This report presents the results of the measurements in cow's milk of three dairy farms near the MWI of Rotterdam (Lickebaert area), the Netherlands, for the months October to December 1993. After stabilization of the levels between 4.6 +/- 0.2 and 5.1 +/- 0.3 pg TEQ/g of fat in September 1993, an increase is observed to a level between 6.2 +/- 0.3 and 13.2 +/- 0.7 pg TEQ/g of fat in October 1993. In November and December, levels tend to decline, but were still above the Dutch legislation level of 6 pg TEQ/g of fat. The time course of the levels in 1993 seems to parallel those observed in the preceding years.
 

Home / Documents and publications / Monitoring of dioxins in cow's milk in areas of risk. Part XIV

RIVM Committed to health and sustainability
Menu